Tjänster

Kundanpassade lokaler kräver kundanpassade projekt! 

Grundmetoderna anpassas alltid efter kundens mål och förutsättingar och kan köpas var för sig eller i olika kombinationer.

Produktiv miljö

Vi utgår från era funktionsbehov. Det praktiska arbetet i företaget ska kunna utföras på ett så enkelt sätt som möjligt men också ta hänsyn till att människorna som arbetar där ska må bra och kunna fungera på ett kreativt och bra sätt.
   För att uppnå detta måste flera tekniska, praktiska och estetiska faktorer fungera både var för sig och i samspel.

Vi hjälper er att definiera era lokalbehov och omsätta dem till de specifikationer som behövs för att utforma en för er tilltalande arbetsmiljö.

Genomarbetade förändringsprojekt

Vid flyttning till nya, eller renovering i befintliga lokaler, när ni själva inte har resurser att administrera projektet.

Position A tar er igenom hela processen från idé tills att ni kan etablera er i den nya miljön. Vi definierar projektet, specificerar hur det skall organiseras, lägger upp aktivitets- och tidsplaner och kan också ansvara för själva genomförandet. En viktig och naturlig del i arbetet är interaktionen med alla som på något sätt berörs av förändringen.

Ett stöd

Ni har resurserna, viljan och intresset att driva ert projekt men ni vill ha ett bollplank för att effektivisera processen och coacha er i vissa delar utav arbetet.

Effektiv lokalrelaterad ekonomi

Vi går igenom alla kostnader som är relaterade till lokalerna både för att hitta möjligheter till besparing och förenklad hantering.
   I processen granskar vi leverantörsbas, inköpsavtal och andra kontrakt. Vi går också igenom de olika kostnaderna i sig, som t.ex. el, städning, kontorsmaterial, kaffemaskiner, hyra för leasat material, och ger direkta rekommendationer för hur ekonomin kan effektiviseras.

Konsult med fastighetsansvar

Vi kan också tillfälligt förstärka er organisation när det gäller olika befattningar knutna till ansvaret och skötseln av era lokaler.