Arbetsmiljö - ditt ostörda läge

2012-06-24 14:01:53

Läser Office Depot´s "Kontorsliv" #1 2012, vilken förövrigt brukar ha en hel del trevliga och bra inslag, och fastnar för artikeln "Bli tidsmart!".

"Bli tidsmart" handlar om oss med kontorsjobb och ger tips på hur vi kan arbeta på ett smartare sätt för att skapa fokus och spara tid. 
   
Bland annat handlar det om att hitta ett ostört läge. Många pratar om att man saknar det och därför inte kan fokusera tillräckligt på att slutföra sin arbetsuppgifter.

Personligen anser jag att det inte bara handlar om platsens fysiska företräden för att man ska kunna arbeta ordentligt utan det handlar också mycket om att man själv måste skapa en struktur för att vara effektiv! 

Allt handlar alltdå om en mix av fysiska och mentala förutsättningar men framförallt att man inte kan låta sig vara ett "offer för omständigheterna" om man ska få ordning på sitt kontorsliv. Man måste helt enkelt ta tjuren vid hornen och fixa det mesta själv. En av de få (?) gånger ordspråket "själv är bäste dräng" passar utmärkt :)

Så dels handlar det om att bringa ordning i sin arbetsdag: vad ska jag göra och i vilken ordning? Sedan måste man fråga sig: vart bör jag arbeta för att få detta gjort?

T.ex. kan man göra såhär: 

1. Gör en plan/att göra-lista.
Skriv ned vilka uppgifter du skall utföra och hur mkt tid varje uppgift tar. Prioritera uppgifterna i viktigthetsordning. Arbeta av uppgifterna i den ordning du prioriterat dem och när det dyker upp nya rangordnar du in dem på listan.
   Med fördel lägger du inte uppgifterna på en "Dagens lista" och de du inte hinner med får hänga med över till morgondagens lista. 
   Några uppgifter tenderar alltid att hamna sist på listan. Känn dig nöjd med att du gjort det viktigaste och kanske måste du acceptera att du aldrig kommer att hinna precis allt.
   Om du inser att du har fler uppgifter än vad som är rimligt att klara av på din arbetstid hjälper ingen tidsplanering. Då måste du hitta andra lösningar.

2. Hitta det ostörda läget! 
Vart ska du arbeta för att få dessa uppgifter gjorda? Vissa arbetsmoment blir snabbare och bättre utförda om vi får jobba ostört. Sitter du på en plats där du ofta blir avbruten eller har svårt att koncentrera dig? leta upp en plats där du får vara ifred, ett annat rum på kontoret, kanske hemma eller annan plats. Sätt kanske tom ut en lapp på dörren "Åter klockan 14" så vet alla på ett enkelt sätt vad som gäller.
   Avbryts du ofta av kollegor som vill småprata - återinför fikapausen på jobbet där ni kan få en chans att snacka eller samla ihop alla frågor och boka ett möte där ni stämmer av frågorna. Kanske inför ni också telefontider? Det är inte alltid så populärt men kanske kan ni i gruppen turas om att ta emot samtalen så får ni en längre "öppettid".

På så vis blir inte arbetsvardagen så "spretig" och ni kan fokusera på det ni vill och behöver få gjort.Vi behöver ibland istörd tid för att utföra det vi redan lovat.

 

Kom också ihåg att ett rörigt rum kan få dig ofokuserad - allt du ser pockar på uppmärksamhet och det kan vara lätt att tappa tråden. Ordna upp ditt rum regelbundet (inte bara fina högar utan rensa och gör lite fint) och eller se till helt enkelt till att "rymma" till ett annat ställe då och då. Det är ett snabbt sätt att få fokus + att det är bra att röra på sig = nytt syre till hjärnan och bra ergonomi för din kropp!

Så jobba med aktiva och medvetna val för att styra din kontorsvardag! Lycka till!