Utdrag ur Nordic Workplace-konferensen, Del 1

2010-11-16 22:25:19

Reste upp inatt med tåg och anlände arla morgon till ett mycket fint beläget Elite Hotel Marina Tower, Saltsjökvarn Sthlm. Bra start på dagen och med 170 deltagare visste jag redan att det skulle bli en intressant dag! Varje år som jag deltagit i konferensen har nya rön och framsteg inom branschen redovisats och jag kände mig ganska säker på att så skulle vara fallet även i år.

Förmiddagen spenderades i ett föreläsningsspår och inleddes utav forskaren och arkitekten Christina Bodin-Danielsson med ”Kontorsforskning i praktiken”. Christina arbetar som praktiserande arkitekt på Brunnberg&Forshed arkitektbyrå men även deltid på KTH med sitt forskande.

Christina har undersökt om kontorstyper i sig har något med människors arbetshälsa att göra. 50% av västvärlden arbetar i kontorsmiljö och 40% av vakentiden är vi på jobbet…..dvs spenderar vi mkt tid på kontoret och Christina undersöker hur detta inverkar på oss och hur vi kanpåverka själv.

Christinas arbete visar att den mest avgörande faktorn för en trivsam och hälsosam arbetsplats är individens möjlighet att själv utöva kontroll på sin arbetsplats/-situation och detta gäller både organisatioriska faktorer som den fysiska arbetsplatsen.

 Det undersökningen också visade, kanske lite oväntat, var att god estetik hade större effekt på arbetstillfredsställelse än funktion! Funktion visade sig vara lit av en"hygienfaktor" - antingen funkar det eller ej - varken mer eller mindre. Däremot engagerade estetiken mer; stolthet över arbetsplatsen, om man var glad för att det var "fint" på arbetsplatsen överbryggade det andra uppenbara stressorer som buller och trängsel. Man var också glad för en arbetsgivare som gjorde det "fint". Så fram för estetik, konst och design!

I tider då vi utsätts för alltmer stimuli är egen kontroll över arbetsmiljön/att själv få välja också viktig: orkar jag sitta i kontorslandskapet/projekthörnan idag eller presterar jag bättre i lugn och ro i ett eget rum, vid köksbordet hemma osv? Verkligen en intressant föreläsning som ger empiriska data på de här faktumen! Att kontorsmiljö stöttar företags framgång!

Efter lite kaffe och mingel i utställningsområdet var det dags för nästa punkt på programmet: Framtidens arbetsplats med Jonas Falk, Strategisk Arkitektur och Jonas Hurtigh-Grabe, Diligentia
Diligentia Future Lab ger inte ut sig för att ha forskat på ämnet men har genomfört grundlig ”kommersiell research” och har sett att vi idag arbetar utifrån mötesplatser o trådlöst (finns tydl trådlös el Youtube) projektorienterat = flexibelt + att Globaliseringen ger ökat resande.
Detta gör faktiskt att vår beläggngrad vid skrivbordet aldrig är mer än 50%! Innebär att dagens norm på 14 kvm/arbetsplats egentligen ligger runt 28 kvm. Snittbeläggningen på Diligentia var 38%.
Är det inte onödigt att använda trevlig (och dyr) yta för förvaring av icke använda skrivbord? Istället borde man göra annat med ytan (som kanske kan bidra med estetik och egen kontroll över sin arbetssituation…se ovan)?
   Jätteintressanta tankar som verkligen sätter igång idéer! Dessutom ger den inbyggda flexibiliteten i lokalen jättebra möjligheter att jobba både med miljön men också med kostnaderna!! Det finns också en bank i Sydney som för sitt huvudkontor provat det här i verkligheten! Inbyggd flexibilitet!!! Kan hantera en stor bredd av behov. Möjl. För kostnadseffektivitet. Beroende på hur långt man driver det! Banken 10 kvm per medarbetare! Våga göra upp m lite heliga kor. Kräver en del av organisationen - banken menar att lönsamheten ökar.