Trams på Facebook värdefullt

2010-10-22 14:40:36

Många fnyser åt Facebook. Men de ytliga kontakterna är viktigare än man kan tro. Det framgår av en svensk forskningsrapport.

Så kallade vänner och banala kommentarer. Det är så många, särskilt icke användare, ser på Facebook och andra sociala medier. I själva verket kan det leda till nya jobb, enligt en ny rapport från Nationellt IT-användarcentrum.

Kontakterna på Facebook och liknande utgör ett nätverk, och ett sådant vårdar man. Då kan det börja blomma, man kan få tips på jobb, bostad och allt möjligt annat, liksom nå ut med sitt budskap, utan att vara beroende av de stora aktörerna.

– En realistisk effekt av sociala medier är att många kostnader för att driva verksamhet på sikt kommer att minska. Det leder sannolikt till att många fler kommer att kunna starta egna företag framöver och att arbetslivet successivt kommer att förändras, säger Håkan Selg i ett pressmeddelande.

Han är industridoktorand vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet och den som har skrivit rapporten. Studien är en fristående fortsättning på en serie undersökningar om nya användarmönster på internet.

Rapporten visar på det speciella i att det framför allt är i den privata sfären som de sociala medierna utvecklas, medan företag och myndigheter hakar på. Det brukar vara tvärtom.

Av: Elisabeth Vene / Ny Teknik
------------------------------------------------------------------------

Personligen följer jag den här utvecklingen av sociala medier med stort intresse! Hur kommer de här "nya beteendena" att prägla arbets- och företagslivet i det längre perspektivet? Speciellt med anledning av Håkans Selg´s slutsats att "Det leder sannolikt till att många fler kommer att kunna starta egna företag framöver och att arbetslivet successivt kommer att förändras...". Detta betyder troligast mindre företag men fler?! Hur kommer detta att prägla ex. fastighetsbranschen och sättet vi hyr och nyttjar lokaler? Mycket spännande!! /Anna Boman