Nordic Workplace, utdrag Del 2

2010-11-16 22:49:28

Eftermiddagen kördes i 2 föreläsningsspår där jag modererade A-spåret och därför är dessa rader skrivna med information därifrån.

Pass A inleddes utav Lars Täuber nybliven VD för ISS svenska verksamhet. Han talade med oss om ”Myterna kring outsourcing, resultat från en empirisk undersökning”.

ISS ville undersöka hur uppfattningen var kring konceptet FM outsourcing och de service bolag som verkar inom denna bransch – fanns några förutfattade meningar och skiljde sig ISS uppfattning om vad marknaden tyckte och tänkte? Intressant tycker jag då outsourcing som begrepp varit känt iallfall under 10-15 års tid och under denna period varit under ständig diskussion. Som jag uppfattade föreläsningen hade delar av marknaden fortfarande kanske en skeptisk inställning till att lägga ut verksamhet till en tredje part. Marknaden är ju dock diversifierad, ISS tar ibland hand om en tjänst hos företag (singeltjänstutförande), flera (multiservice upplägg) eller börjar också bli helintegrerade med kunden, dvs vissa kunder lägger ut delar av sin kärnverksamhet på tredje part, ex drift av kraftverk. Det sista spåret (helintegrering) är väldigt intressant för servicebolag då man får en annan volym på arbetet och kan göra mer för att skapa dynamik, besparingar och lönsamhet i dessa affärer DOCK kräver detta stor kunskap om branschen i sig vilket på sikt kanske kan leda till att några eller alla serviceföretag kanske nischar sig mot vissa branscher?! Detta då det trots allt är stor skillnad att arbeta mot ett sjukhus, ett telekombolag, biltillverkare, köpcentra mm. I sig finns det ju inget som säger att det måste bli sämre leverans och dyrare för att man lägger det på någon annan – en seriös outsourcing partner nyttjar sin specialistkunskap för att effektivisera och spara samt bibehålla, utveckla och/eller öka kvaliteten på leveransen.

FM har utvecklats mycket under denna period, både leverantörerna och beställarna. Dessutom menar Lars att offentliga upphandlingar utvecklat en hel del så att han inte ser större egentliga skillnader i vad man önskar uppnå i provat respektive offentlig upphandling.

Stefan Larsson, Region Skåne, berättade om just ”Region Skåne presenterar sin nya FM-organisation och vägen dit”.
Region Skåne blev ett faktum redan 1999 men Stefan säger att integrationsresan blev inte gjord så med intåget 2010 tyckte man att det var dags för förändring och förnyelse. Region Skåne har 34 500 anställda och verkar i lokaler om 1,4 miljoner m2 – otroliga siffror! Stefan berättar att han fann dagens tidigare talare och ämnen mycket inspirerande och att Region Skåne var på full fart in i ett, som han menar, FM-förfarande som varit aktuellt för den privata företagssfären under många år. Region Skåne samlar nu FM under 1 central hatt, dvs central FM-chef med stab om ca 5 personer och med 20 dit knutna verksamhetsansvariga ute på Regionens olika delar.

Mna har satt igång ett 20 tal projekt för att inventera, identifiera och genomföra förändringar och uppnå både kvalitets- och kostnadsbesparingar. Målet är att vårdverksamheten skall få det lättare att beställa och få FM-tjänster och på så sätt spara pengar (genom att bla standardisera och förenkla förfarande) och få mer tid och pengar över till det vården skall handla om: ta hand om vårdsökande. Stefan älskar sitt jobb, och njuter av att få gå loss med förändringarna – det märks J. Addici, som är servicepartner för Region Skånes nya huvudkontor i Malmö, säger också att Regionens initiativ sticker ut från den offentliga verksamheten på ett positivt sätt! Förövrigt har Regionen skapat det nya Huvudkontoret med öppna landskap osv (allt positivt mottaget av personalen) och samtidigt sparat mellan 15-20% i kostnader trots att allt är nytt. En framgångsfaktor som Stefan nämner är att de tagit vara på möjligheten att tidigt informera om förändringarna.

Allt som allt en lyckad och mycket intressant dag! Alla mina förväntningar infriades och mer J!