Miljö på Nordic Workplace konferensen

2010-11-16 22:59:08

Miljö var (självklart!)¨också representerat på Nordic Workplace konferensen.

Kati Barklund från Coor Service Management talade om hur de har tagit, tycker jag som är intresserad av miljö J, det goda och intressanta initiativet att skapa en egen miljömärkning för sina servicekontrakt som utför genom egenkontroll av Coor. Tanken är att uppmuntra det egna miljöansvaret men också att sporra kunderna att arbeta aktivt för miljön. Coors verktyg är konkret och enkelt att följa men samtidigt utmanande! Man kan uppnå en silver eller en guldnivå och revision utförs varje år. Dessutom gås alla kriterier igenom och uppdateras varje år, detta med hjälp av input från miljöorganisationer samt interna och externa experter.

Ett utmärkt och intressant alternativ som fokuserar på serviceleveransen i sig och som kanske kan uppmuntra branschen att utveckla sitt miljömedvetande kring den omfattande mängd tjänster som erbjuds inom FM. Iallafall är Coors Green Services ett konkret verktyg och kopplat med KPI (för att mäta kvantitativ efterlevnad) är det ett utmärkt verktyg för företag att visa hur man jobbar med miljö, intern och externt! J